logo Katedry banerAkademia Górniczo-HutniczaWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
logo Katedry
Lp

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

SEMESTR ZIMOWY, ROK AKADEMICKI 2021-2022

Substancje szkodliwe w środowisku

II rok II stopnia kierunek: IOŚ, specjalność: MOŚ

Termin I   - 31.01.2022 godz. 11:00, sala 137

Termin II  - 07.02.2022 godz. 11:00, sala 137

Termin III - 14.02.2022 godz. 11:00, sala 137

Technologie unieszkodliwiania odpadów

II rok II stopnia kierunek: IOŚ, specjalność: MOŚ

 Termin I   - 24.01.2022 godz.10:00 , lab.345

Termin II  - 31.01.2022  godz. 10:00, lab.345

Biologia i ekologia

I rok I stopnia kierunek IOŚ

 Termin I   - 02.02.2022 godz. 12:30, sala 301a

Termin II  -  09.02.2022 godz. 12:30, sala 301a

Termin III -  16.02.2022 godz. 12:30, sala 301a 

 

 

Tematy prac magisterskich 2021-2022

Katedra Ochrony Środowiska

pdf

Lp.

Kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Specjalność

Temat pracy dyplomowej magisterskiej 2021/2022

Opiekun pracy

Rezerwacja tematu

1.        

Inżynieria i Ochrona Środowiska

 MOŚ

Stan środowiska w otoczeniu byłej Huty Aluminium w Skawinie oraz analiza ryzyka zdrowotnego.

dr hab. inż. A. Gruszecka-Kosowska

 

2.        

Inżynieria i Ochrona Środowiska

 MOŚ

Analiza ryzyka zdrowotnego wynikająca z zanieczyszczenia gleb uprawnych w otoczeniu Huty im. Sendzimira.

dr hab. inż. A. Gruszecka-Kosowska

 

3.        

Inżynieria i Ochrona Środowiska

 MOŚ

Ocena toksyczności popiołów z palenisk domowych przy użyciu biotestów.

dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH

Temat zarezerwowany

4.        

Inżynieria i Ochrona Środowiska

 MOŚ

Wpływ dodatku popiołów na zmiany pH gleb.

dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH

Temat zarezerwowany

5.        

Inżynieria i Ochrona Środowiska

 MOŚ

Ocena zanieczyszczenia osadów rzecznych Polski metalami ciężkimi.

prof. dr hab. Dariusz Ciszewski

 

6.        

Inżynieria i Ochrona Środowiska

 MOŚ

Wpływ uziarnienia na zawartość cynku w osadach rzecznych.

dr. inż. Magdalena Strzebońska

 

7.        

Inżynieria i Ochrona Środowiska

 MOŚ

Skład chemiczny kurzu w pomieszczeniach zamkniętych.

dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak, prof. AGH

 

8.        

Inżynieria i Ochrona Środowiska

 MOŚ

Pasy zieleni izolacyjnej w ciągach komunikacyjnych i ich rola w redukcji emisji metali ciężkich, na przykładzie miasta Krakowa

dr hab. inż. Marta

Wardas-Lasoń, prof. AGH

 

9.        

Inżynieria i Ochrona Środowiska

 MOŚ

Uwarunkowania prawne i środowiskowe oddziaływania cmentarzy na środowisko, na przykładzie Cmentarza Rakowickiego w Krakowie

dr hab. inż. Marta

Wardas-Lasoń, prof. AGH

Temat zarezerwowany

10.    

Inżynieria i Ochrona Środowiska

 MOŚ

Wpływ uziarnienia na zawartość ołowiu w osadach rzecznych

dr inż. Anna Kostka

 

11.    

Inżynieria i Ochrona Środowiska

 MOŚ

Stan sanitarny wód powierzchniowych Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

dr inż. Anna Kostka

Temat zarezerwowany

 

Tematy projektów inżynierskich 2021-2021

Katedra Ochrony Środowiska

pdf

Lp.

Kierunek studiów stacjonarnych I stopnia

Temat projektu inżynierskiego 2021/2022

Opiekun pracy

Rezerwacja
tematu

1.        

Ochrona Środowiska

Strategia „Zero waste” na przykładzie wybranego sektora gospodarczego.

dr hab. inż. E. Adamiec, prof. AGH

Temat zarezerwowany

2.        

Ochrona Środowiska

Ocena zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Krakowie z wykorzystaniem wskaźników jakości powietrza.

dr hab. inż. A. Gruszecka-Kosowska

Temat zarezerwowany

3.        

Ochrona Środowiska

Zanieczyszczenie powietrza a stan zdrowia mieszkańców na przykładzie Krakowa.

dr hab. inż. A. Gruszecka-Kosowska

Temat zarezerwowany

4.        

Ochrona Środowiska

Zanieczyszczenie powietrza w Krakowie i gminach Metropolii Krakowskiej w kontekście aktualnie obowiązujących i planowanych uchwał antysmogowych.

dr hab. inż. A. Gruszecka-Kosowska

Temat zarezerwowany

5.        

Ochrona Środowiska

Projekt ścieżki przyrodniczej dla uroczyska „Skałki Twardowskiego”.

dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH

Temat zarezerwowany

6.        

Ochrona Środowiska

Zagospodarowanie odpadów pogórniczych ZG Brzeszcze.

dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH

Temat zarezerwowany

7.        

Ochrona Środowiska

Koncepcja urządzenia wybranego miejskiego terenu zielonego.

prof. dr hab. Dariusz Ciszewski

Temat zarezerwowany

8.        

Ochrona Środowiska

Koncepcja urządzenia terenu zielonego w wybranej gminie.

prof. dr hab. Dariusz Ciszewski

Temat zarezerwowany

9.        

Ochrona Środowiska

Wpływ fosforanów na eutrofizację wód Zalewu Sulejowskiego.

dr. inż. Magdalena Strzebońska

Temat zarezerwowany

10.     

Ochrona Środowiska

Ocena stanu zanieczyszczenia wód rzeki Odry.

dr. inż. Magdalena Strzebońska

Temat zarezerwowany

11.     

Ochrona Środowiska

Koncepcja monitoringu środowiska w gminie Siemianowice Śląskie.

dr hab. inż. Ewa Szalińska , prof. AGH

Temat zarezerwowany

12.     

Ochrona Środowiska

Projekt kampanii edukacyjnej z zakresu gospodarki odpadami dla gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak, prof. AGH

Temat zarezerwowany

13.     

Ochrona Środowiska

Problematyka badania mikroplastiku w środowisku wodnym.

dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak, prof. AGH

Temat zarezerwowany

14.     

Ochrona Środowiska

Inwentaryzacja obiektów cennych przyrodniczo na obszarze Niepołomic.

dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak, prof. AGH

Temat zarezerwowany

15.     

Ochrona Środowiska

Rola i zastosowanie geochemicznych analiz w badaniach stanowisk archeologicznych na przykładzie inwestycji kubaturowej w rejonie Stradomia w Krakowie.

dr hab. inż. Marta Wardas-Lasoń, prof. AGH

 

16.     

Ochrona Środowiska

Metody badań i oceny czynników sprawczych stanu zanieczyszczenia środowiska w parkach miejskich, na przykładzie Parku Jordana w Krakowie.

dr hab. inż. Marta Wardas-Lasoń, prof. AGH

 

17.     

Ochrona Środowiska

Jakość osadów powodziowych Wisły w nawarstwieniach

archeologicznych jako wskaźnik antropopresji, na przykładzie Stradomia w Krakowie.

dr hab. inż. Marta Wardas-Lasoń, prof. AGH

 

18.     

Ochrona Środowiska

Perspektywy rozwoju energetyki wodorowej w Polsce

dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska

Temat zarezerwowany

19.     

Ochrona Środowiska

Wyzwania polskiej polityki energetycznej w aspekcie realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska

Temat zarezerwowany

 

baner dół
BG AGH   poczta AGH   SkOs AGH   syllabus   Transport Zanieczyszczeń w Zlewni   AGH dla Środowiska   ZARZiŚ   Środowisko i Człowiek  
Deklaracja dostępności