logo Katedry banerAkademia Górniczo-HutniczaWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
logo Katedry
Katedra Ochrony Środowiska - Temat pracy dyplomowej magisterskiej 2020/2021

Tematy prac magisterskich 2020-2021

Katedra Ochrony Środowiska

Do pobrania

Lp.

Kierunek studiów stacjonarnych II stopnia

Specjalność

Temat pracy dyplomowej

magisterskiej 2020/2021

Opiekun pracy

Rezerwacja

tematu

1.        

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Zawartość wybranych metali ciężkich w wybranych krajowych i importowanych warzywach dostępnych w polskich supermarketach

dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska

Temat zarezerwowany 

2.        

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Zawartość wybranych metali ciężkich w warzywach z przydomowych upraw ekologicznych wraz z szacowaniem ryzyka zdrowotnego związanego z ich konsumpcją.

dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska

Temat zarezerwowany 

3.        

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Zawartość wybranych metali ciężkich w różnych gatunkach ryb konsumpcyjnych

dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska

Temat zarezerwowany 

4.        

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Własności metaboliczne szczepu Arthrobacter oxydans wytwarzającego niebieski pigment

dr inż. Anna Kostka

Temat zarezerwowany

5.        

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Dynamika metabolizmu niebieskiego pigmentu wytwarzanego przez szczep Arthrobacter oxydans

dr inż. Anna Kostka

 

6.        

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Wpływ budowy Trasy Łagiewnickiej na zanieczyszczenie osadów dennych rzeki Wilgi ołowiem i cynkiem.

dr inż. Magdalena Strzebońska

Temat zarezerwowany

7.        

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Wpływ budowy Trasy Łagiewnickiej na zasolenie rzeki Wilgi.

dr inż. Magdalena Strzebońska

 

8.        

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Środowiskowe zagrożenia zdrowia i analiza ryzyka zdrowotnego dla wybranego obszaru.

dr inż. Agnieszka Gruszecka-Kosowska

Temat zarezerwowany

9.        

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Środowiskowe zagrożenia zdrowia i analiza ryzyka zdrowotnego dla wybranego obszaru.

dr inż. Agnieszka Gruszecka-Kosowska

 

10.    

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Zmienność ładunków zanieczyszczeń dla rzeki Nurzec w latach 2008-2019

dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk

 

11.    

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Zawartość cząstek plastiku w wodach pitnych na terenie Krakowa i okolic.

dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak

Temat zarezerwowany

12.    

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Skład chemiczny kurzu w pomieszczeniach zamkniętych.

dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak

 

13.    

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Ocena zanieczyszczenia pyłów chodnikowych wybranymi metalami ciężkimi Rynku Krakowskim

dr hab. inż. Ewa Adamiec

 

14.    

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Badanie zawartości Cd i Zn w próbkach pyłów chodnikowych pobranych na terenie dzielnicy Kazimierz w Krakowie

dr hab. inż. Ewa Adamiec

 

15.    

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Analiza zawartości metali ciężkich w strefie zieleni izolacyjnej i ocena jej roli ochronnej przed zanieczyszczeniami od terenów komunikacji, na przykładzie miasta Krakowa

dr hab. inż. Marta Wardas-Lasoń

 

16.    

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Bio- i geochemiczna analiza winobluszczu, jako wskaźnika zmian zanieczyszczenia metalami ciężkim na przestrzeni czasu rozbudowy Cmentarza Rakowickiego

dr hab. inż. Marta Wardas-Lasoń

 

17.    

Inżynieria i Ochrona środowiska

MOŚ

Niecki z osiadania wybranych obszarów górniczych i możliwości ich wykorzystania

dr hab. Dariusz Ciszewski

 

 

 

Tematy projektów inżynierskich 2020-2021

Katedra Ochrony Środowiska

 

Do pobrania

 

 

Lp.

Kierunek studiów stacjonarnych I stopnia

Tematy projektów inżynierskich 2020/2021

Opiekun pracy

Nazwisko studenta

1.

Inżynieria środowiska

Wpływ wybranych parametrów na wielkość  ładunku zawiesin odprowadzanych ze zlewni Raby

dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk, prof. AGH

Temat zarezerwowany

2.

Inżynieria środowiska

Wykorzystanie biosorbentów do usuwania metali ciężkich ze ścieków

dr inż. Magdalena Strzebońska

3.

Inżynieria środowiska

Zastosowanie enzymów w przemyśle.

dr inż. Magdalena Strzebońska

4.

Inżynieria środowiska

Ocena jakości powietrza w wybranej miejscowości

dr inż. Agnieszka Gruszecka-Kosowska

5.

Inżynieria środowiska

Ocena jakości powietrza w wybranej miejscowości

dr inż. Agnieszka Gruszecka-Kosowska

6.

Inżynieria środowiska

Renaturyzacja wybranego odcinka cieku wodnego

Dr hab. Dariusz Ciszewski prof. AGH

7.

Inżynieria środowiska

Ocena stanu jakości środowiska wodno-gruntowego miasta Radomska

Dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska

Temat zarezerwowany

8.

Inżynieria środowiska

Arthobacter oxydans jako przykład mikroorganizmu wytwarzającego pigmenty bakteryjne i ich znaczenie

Dr inż. Anna Kostka

9.

Inżynieria środowiska

Projekt kampanii edukacyjnej pozwalającej na poprawę gospodarki odpadami w skali wybranej gminy

Dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak

10.

Inżynieria środowiska

Projekt kampanii edukacyjnej pozwalającej na poprawę gospodarki odpadami w skali wybranej gminy

Dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak

 

 

baner dół
BG AGH   poczta AGH   SkOs AGH   syllabus   Transport Zanieczyszczeń w Zlewni   AGH dla Środowiska   ZARZiŚ   Środowisko i Człowiek  
Deklaracja dostępności